ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธี มอบใบประกาศนียบัตร

เมื่อวัน สูกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 นายนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์มัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประฐานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม 6 โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 210 คน และได้ร่วมในการ บูม นักเรียนชั้น ม.6 ในครั้งนี้ด้วย

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด การทดสอบวัดระดับภาษาจีนภายใน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด จากการทดสอบวัดระดับภาษาจีนภายใน ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน YCT และ HSK ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รัยเกียรติจากนายอเนก สุคณากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนตั้งใจเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

ทางคณะครูผู้สอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยการนำของนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยการนำของ นายอนุชาเสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย ภายในโรงเรียนมัธนมวิทยา

แสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้คัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Opec administrator aword 2017) จัดขึ้นโดย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายอนุชา เสนาธรรม ซึ่งเป็นผู้อำนาวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ทางโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

พิธี มอบใบประกาศนียบัตร
การแข่งขันทักษะปฐมวัยประจำปี 2559
มอบเกียรติบัตรกลุ่มประธานนักเรียน
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E. แห่งประเทศไทย
นักเรียนป.๑-ป.๓ ครับ โดยมัธวิทยา ป.๑ ต้องอ่านได้ ๑๐๐%
มอบทุนการศึกษา


โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้11
เมื่อวาน116
เดือนนี้2524
ปีนี้7107
จำนวนผู้เข้าชม36228