ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อความสมัคสมานสามัคคี โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียมัธยมวิทยาเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ และในวันพิธีเปิดก็มีนักกีฬาคู่เปิดสนามเป็นคู่แรกคือ นักฟุตบอลในระดับชั้น ม.ต้น ซึ่งการแข่งขันเป็นไปสนุกสนาน โดยการจัดกิจกรรมจัดขึ้น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่พึ่งสร้างเสร็จ

กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ "ภายใต้หัวข้อ มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่ น้อมรำลึกพระบรมครูแห่งแผ่นดิน " โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยาเปป็นประธานในพิธี และกิจกรรมในการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก การท่องบทอาขยาน การแข่งขันอ่านบทกลอน จากเรื่องพระอภัยมณี เป็นต้น

กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี2560

โรงเรียนมัธยมวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้จัดกิจกรรมรับน้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องโรงเรียนมัธยมวิทยา ในกิจกรรมจัดกันอย่างอบอุ่น

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 25620

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดารโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนและยังมีการแสดงชุด เพลงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จากรุ่นพี่ที่จบไปแล้วอีกด้วย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมี นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้อนและ นายวสุไชย ชูวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในระดับประถมศึกษา โดยในพิธีได้มีพิธีผูกข้อมือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่
ถวายบังคม พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 25620
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี2560


โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้28
เมื่อวาน90
เดือนนี้1801
ปีนี้16219
จำนวนผู้เข้าชม45340