ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ผลงานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา วิชาศิลป สาขาทัศนศิลป์ในการแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66
แข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66
มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันสุนทรภู่
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
พิธีไหว้ครูและพิธีบายสีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาบ ปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมวิทยา

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคา 2559 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกองในครั้งนี้ด้วย โดยจัดที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมวิทยา ในพิธีก็มีการจัดการเดินสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 เวลา 09.00 น. นำโดย นายอนุชา เสนาธรรม ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยจัดถวาย ณ วัดท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง และในช่วงบ่ายก็ได้นำเทียนไปถวาย ณ วัดบ้านดงไชยวราราม ตั้งอยู่เลขที่ 226 ถนนวังขวา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 และ วัดดำรงธรรม ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยการนำของ นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัการโรงเรียนมัธยมวิทยา ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประกอบด้วย คณะดุริยางค์ของโรงเรียน คณะกลองยาวของกลุ่มสาระดนตรีไทย พร้อมด้วยคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรุ่นพี่นักศึกษาวิชาทหารให้ความสะดวกในด้านการจราจรให้อีกด้วย


ผลงานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา วิชาศิลป สาขาทัศนศิลป์ในการแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66

ผลลงานของนาย รัตนกร สิงห์สี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมวิทยา

แข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน

นักเรียนแข่งขัน วิชาศิลป สาขาทัศนศิลป์ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ระดับครือข่าย ณ โรงเรียนมัธยมวิยาเพื่อเป็นตัวไปแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน


โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้6
เมื่อวาน72
เดือนนี้1651
ปีนี้15861
จำนวนผู้เข้าชม15861