ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบ วินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประกวดแข่งขันร้องเพลงในงาน Motershow 2016 lampang

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแข่งขันร้องเพลงในงาน Motershow 2016 lampang ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2560 ผลการแข่งขันตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 3000 บาท

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ณ สนามสอบร.ร.ประชาวิทย์นักเรียน ม.1-6 จำนวน 51 คน สอบผ่านจำนวน 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 86 ของผู้ร่วมโครงการ) ระดับ 1 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 200 คะแนน นางสาวภัทรวดี เกษมสุข ม.4 ระดับ 2 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 197 คะแนน เด็กชายรัฐสิทธิ์ กามาด ม.2 นายสิทธิโชค เขียวขำ ม.4 ระดับ 3 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 279 คะแนน นางสาว ณัฐภิญญา ศรีวิชัย ม.5 ระดับ 4 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 153 คะแนน เด็กหญิง ฐิตินันท์ สมพมิตร ม.3 นางสาวอรัญญา ก๋องคำ ม.6

ตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายนัฐกานต์ ปันทะเลิศ นักเรียนสังกัดโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีใาเทควันโด ประเภทต่อสู้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ที่จังหวัด นครนายยก และด.ญ ปรางทิพย์ นันทิสีได้รับรางวัน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และด.ช คีตกาล วิชัยขัทคะ ได้รัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 "แม่ระมิงค์เกมส์" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เป็นตัวแทนภาค 5 ไปข่งขันกีฬาเทควันโดเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" 16-26 มีนาคม 2561 ต่อไป

เวทีหนูคนเก่งระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม เวทีหนูคนเก่งระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมารถของนักเรียนระดับอนุบาล และเพื่อปลูกฝังความกล้าแสดงออกของเด็กนักเรียน ภายในกิจกรรมในครั้งประกอบไปด้วยการแสดงทั้งหมด 16 ชุด เช่น การแสดงเทควันโด เหล่าพิธีกรตัวน้อย เต้นประกอบเพลง การแสดงกลองชุด โดย เด็กชายประยุกต์ศิลป์ แสงภักดีกูล และเด็กชายภูศิษย์ ทาเปียง เป็นต้น

ภาพกิจกรรม

กีฬาสี“ราชพฤกษ์เกมส์" และ กีฬาสี “ลูกรักปมว.”
การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด
ผลการสอบYCT ปีการศึกษา2560
การแข่งขันเทควันโด
การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้65
เมื่อวาน41
เดือนนี้1206
ปีนี้1206
จำนวนผู้เข้าชม61230
//