โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบ วินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาพกิจกรรม


โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้65
เมื่อวาน41
เดือนนี้1206
ปีนี้1206
จำนวนผู้เข้าชม61230
//