ชื่อ - นามสกุล  
ข้อความ  
2017-10-13 09:07:48 ไตรมิตร แปงแก้ว ม.2/5
2017-10-13 07:29:31 ดญ ปณิตา ชมภูวงค์ 0ร
2017-10-13 07:28:58 ดญ ปณิตา ชมภูวงค์ 16378
2017-10-12 21:07:27 ด.ช.ทนันท์ชัย ใจปิน เกรดเท่าไหร่
2017-05-12 16:30:27 ญารินดา แก้วมงคล สอบคัดห้องม.1
2017-04-01 22:07:57 ด.ช.ปิยะวัฒน์ สอนเตจา เกรดเท่าไหร่คับ
2017-01-02 21:00:23 นาย กิตติศานต์ เป็งงามเมือง รูปนักเรียน
2016-12-01 17:56:01 ปิยะวัฒน์ สอนเตจา เกรด
2016-10-13 10:02:58 ณัทธิชา จันทรินทร์ 0ร
2016-10-11 21:55:07 ธนาพร เติมพันธุ์ 0ร
2016-10-11 15:27:50 ศุภกร ต๊ะหมื่น ประกาศผล0ร
2016-10-11 15:15:32 รกาิกนยว นรพนส 000
2016-10-11 15:14:46 รินทิพย์ คมขำ 0
2016-10-11 15:13:25 ศรัญญา ป้อต๊ะมา ประกาศผล0ร
2016-07-23 20:11:38 ด.ญ.กุลธิดา ชมภูศรี ผลการเรียน
2016-04-20 06:55:12 ณัฐจิราภา พุทธิมา ผลการเรียน ป.1/3
2016-04-15 21:01:22 ณัฐจิราภา พุทธิมา ผลการเรียน
2016-03-31 12:09:34 ด.ญ.จีรนันท์ บุญพรม ผลการเรียน
2016-03-31 11:23:02 นางสาว ณัชชา ฉัตรตะขบ ผลการเรียน
2016-03-31 11:23:01 นางสาว ณัชชา ฉัตรตะขบ ผลการเรียน
2016-03-30 18:58:02 ด.ชณัฐดนัย มอยปัญญา ดูผลการเรียนป.3
2016-03-24 20:57:38 มณฑล จันทราช ติด0-ร รวม5ตัว
2016-03-24 20:51:21 นพดล สายจันทร์ ดูว่าติด0-รไหม
2016-03-18 20:13:46 อรปรียา รินเชียง ติด 0
2016-03-18 20:13:46 อรปรียา รินเชียง ติด 0
2016-03-14 08:22:30 ภาณุพงศ์ 0-ร
2016-03-12 13:41:07 ภัทรวดี เรือนแปง 0-ร
2016-03-12 13:40:18 ภัทรวดี เรือนแปง
2016-03-12 13:39:50 ภัทรวดี โสภัท
2016-03-12 09:36:34 ด.ญ.ยุพารัตน์ จินดาธรรม ประกาศ 0 ร
2016-03-11 18:30:57 ด.ชภาณุวิชญ์ คำมา
2016-03-11 17:27:20 ด.ญ ปิยะพร จันทรสุวรรณ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0,ร
2016-03-10 15:23:03 ด.ญ. ปิยนันท์ น้อยใจ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0,ร
2016-03-08 20:16:35 ด.ญ.วราพรรณ ขำพระสงฆ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0,ร

โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้50
เมื่อวาน94
เดือนนี้974
ปีนี้29395
จำนวนผู้เข้าชม58516
// //