ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ตัวอย่าง (แบบฟอร์มการเขียนโครงการ)

เอกสารดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์ม
สรุปโครงการประจำปี

เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสรุปโครงการ
แบบฟอร์มสรุปโครงการ
แบบประเมินโครงการ
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560(การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2560-2563

เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
การอนุมัติงบประมาณโครงการ

เอกสารดาวน์โหลด
งบประมาณประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี
แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณมูลนิธิฯ

โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้50
เมื่อวาน94
เดือนนี้974
ปีนี้29395
จำนวนผู้เข้าชม58516
// //