ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบุคลากร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบันทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน โดยมีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้50
เมื่อวาน94
เดือนนี้974
ปีนี้29395
จำนวนผู้เข้าชม58516
// //