ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย

ประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ "วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และโล่ประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ และสร้างการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการออมอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันผ่านการประกวดคำขวัญ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า 4. บุคคลทั่วไป หัวข้อการประกวด การประกวดคำขวัญ “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559” หลักเกณฑ์การประกวด 1. เนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อที่กำหนด และวัตถุประสงค์ของการประกวด 2. ใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสม มีความสละสลวย สร้างสรรค์และสื่อความชัดเจน 3. ความยาวไม่เกิน 18 พยางค์ 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิข

เชิญชวนประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 ประเภทบทกวี และเรื่องสั้นเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เงินรางวัลรวม 600,000 บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20160210011001.pdf

ภาพกิจกรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ หนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เรียงความระดับประเทศ
การแข่งขันทักษะวิชาการในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

สาระการเรียนรู้

โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้50
เมื่อวาน94
เดือนนี้974
ปีนี้29395
จำนวนผู้เข้าชม58516
// //